FVE Mojmírovce I, II

r07Subdodávateľ: LPT EU s.r.o.

Lokalita: Mojmírovce, okres Nitra

Typ inštalácie: solárny park - zemná montáž

Výkon: 1MWp (trojfázové pripojenie do distribučnej siete ZSE)

Rozsah prác:dodávka konštrukcie HILTI MSP, ramming konštrukcie HILTI MSP, montáž konštrukcie a FVE panelov, elektrické zapojenie panelových skupín do string boxov, komplexná dodávka DC strany vrátane materiálu, zemných a elektromontážnych prác.

Doba realizácie : október 2010 - 30 dní

fve mojmírovcefve mojmírovcefve mojmírovce

fve mojmírovcefve mojmírovcefve mojmírovce

fve mojmírovcefve mojmírovcefve mojmírovce

fve mojmírovcefve mojmírovcefve mojmírovce

fve mojmírovcefve mojmírovcefve mojmírovce