Inžiniering

Zabezpečujeme:

  • Jednanie a zastupovanie pred príslušnými inštitúciami a orgánmi vo vzťahu k príprave potrebných dokumentov a zabezpečeniu stanovísk k podaniu žiadosti o vydanie stavebného povolenia, vrátane zastupovania pri stavebnom konaní
  • Ostatné povolenia potrebné na uskutočnenie stavby (napr. rozkopávkové povolenie)
  • Jednanie a zastupovanie pred príslušnými inštitúciami a orgánmi vo vzťahu k príprave potrebných dokumentov a zabezpečeniu stanovísk k podaniu žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia, vrátane zastupovania pri kolaudačnom konaní