Optimalizácia a poradenstvo

V záujme dosiahnutia maximálneho výnosu ponúkame vlastníkom a prevádzkovateľom fotovoltických elektrární optimalizáciu prevádzky a prevádzkových nákladov.

V rámci optimalizácie ponúkame nasledovné služby:

  • Riadenie účinníka
  • Vybavenie on-line monitoringom (ak nie je nainštalovaný)
  • Modifikácie a úpravy riešení
  • Analýza a optimalizácia vlastnej spotreby