Financovanie

V spolupráci s bankovým sektorom zabezpečujeme pomoc pri financovaní fotovoltických elektrární pre fyzické osoby, právnické osoby a samosprávu.

Pre fyzické osoby a spoločenstvá vlastníkov bytov je vhodným modelom financovania úver prostredníctvom Prvej stavebnej sporiteľne.

V prípade financovania právnických osôb pomôžeme s:

  • podnikateľským zámerom
  • technologickou dokumentáciou
  • vybavením povolení
  • finančným plánom