Perspektívy fotovoltiky

 

Potenciál fotovoltiky sa dá ilustrovať na číslach z nemeckého trhu, t.č. najrozvinutejšieho trhu tohto odvetvia na svete (zdroj: www.solrawirtschaft.de):

Obrat odvetvia fotovoltiky (2008) 8 mld EUR
Počet firiem pôsobiacich v odvetví fotovoltiky (2008) cca 15.000
z toho výrobcovia solárnych panelov a komponentov >200
Podiel nemeckých výrobcov na celosvetovej výrobe fotovoltiky (2007) cca 50%
Novoinštalovaná výrobná kapacita v Nemecku (2008) 1.500 MWp
Vyrobená energia vo fotovoltických zariadeniach v Nemecku (2007) 3 TWh
Celková inštalovaná výrobná kapacita v Nemecku (2008) 5.300 MWp
Pokles nákladov na fotovoltické zariadenia za posledných 10 rokov (2008) cca 50%
Pokles nákladov na fotovoltické zariadenia od roku 1990 do 2020 cca 85%
Podiel solárnej energie na celkovej spotrebe energie v rokoch 2008/2050 <1% / cca 25%

 

Prognóza vývoja fotovoltiky v Nemecku podľa BSW-Solar:

  2004 2008 2020*
Počet zamestnancov (zaokrúhlene) 27.000 70.000 >200.000
Obrat exportu (mld. EUR) 0,2 3 20
Investície do výskumu a vývoja (mil. EUR) 30 190