Servis a údržba fotovoltickej elektrárne

Pre vlastníkov a prevádzkovateľov fotovoltických systémov ponúkame a zabezpečujeme komplexný rozshah služieb súvisiacich s prevádzkou:

  • Preventívne prehliadky
  • Pravidelné prehliadky a kontroly
  • Termovízne merania panelov a rozvádzačov
  • Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie NN a VN)
  • Monitoring prevádzky, zber a analýza dát – výkon diaľkovej prevádzky FVE - dispečerský dohľad nad stavom a prevádzkovými parametrami FV-striedačov elektrárne, realizovaný prostredníctvom interntového pripojenia a ostatných technických prostriedkov na výkon diaľkového dohľadu.

V súčasnosti zabezpečujeme servisné činnosti na elektrárňach s celkovým inštalovaným výkonom 35 MWp.