Realizácia fotovoltických parkov na kľúč

  • solárny parkvyhodnotenie lokality
  • návrh optimálneho riešenia FVE
  • finančná analýza celého projektu
  • prognóza výroby EE
  • spracovanie podkladov pre externé financovanie
  • projekčná a inžinierska činnosť
  • následne schválenie u DS
  • realizácia FV-parku vrátane monitoringu a vyhodnocovania výroby
  • manažovanie pripojovacieho procesu v rámci DS
  • administratíva URSO

Niektoré služby ponúkame aj mimo realizácie FVE na kľúč.