Projekčná a inžinierska činnosť

Zabezpečujeme:

  • štúdie pripojiteľnosti na strešné systémy od 75kW
  • projektovanie elektrických zariadení bez obmedzenia napätia
  • projektovanie meraní a regulácií
  • projektovanie elektrickej požiarnej signalizácie (EPS)
  • projektovanie poplachových systémov narušenia (PSN)
  • projektovanie štruktúrovaných kabelážnych systémov metalických i optických
  • projektovanie kamerových systémov