Fotovoltická elektráreň Chrenovec-Brusno

fve chrenovec-brusnoGenerálny dodávateľ: LPT EU s.r.o.

Spolufinancovanie: Tatra Banka a.s.

Lokalita: Chrenovec-Brusno

Generálny dodávateľ: LPT EU s.r.o.

Spolufinancovanie: Tatra Banka a.s.

Typ inštalácie: strešná montáž

Výkon: 85.05kWp (trojfázové pripojenie do distribučnej siete SSE)

Použitá technológia:
270ks polykryštalických panelov 280W Suntech Power
45ks polykryštalických panelov 210W Suntech Power

Invertor:
1ks Fronius IG500
2ks Fronius IG plus 150                 
1ks Fronius IG plus 120

Konštrukcia: HILTI MSP ramming

Začatie výstavby: Jún 2011

Uvedenie do prevádzky: Jún 2011

010101

0101