Solárny park MK5

solárny park malý krtíšGenerálny dodávateľ: LPT EU s.r.o.

Spolufinancovanie: Tatra Banka a.s.

Lokalita: Malý Krtíš

Typ inštalácie: solárny park – zemná montáž

Výkon: 998.640kWp (trojfázové pripojenie do distribučnej siete SSE)

Použitá technológia: 5256ks monokryštalických panelov 190W PhonoSolar

Invertor: 3ks Power One Aurora PVI-330

Konštrukcia: HILTI MSP ramming

Začatie výstavby: Apríl 2011

Uvedenie do prevádzky: Máj 2011

010101

010101