Solárny park Senec

solárny park senecInvestor: ARAD s.r.o.

Generálny dodávateľ: LPT EU s.r.o.

Spolufinancovanie: S-Slovensko a.s.

Energetický audit: Galen s.r.o.

Lokalita: Senec

Typ inštalácie: solárny park – zemná montáž

Výkon: 987.840kWp (trojfázové pripojenie do distribučnej siete ZSE)

Použitá technológia: 3528ks polykryštalických panelov 280W Suntech Power

Invertor: 15ks Fronius CL60

Konštrukcia: HILTI MSP ramming

Začatie výstavby: február 2011

Uvedenie do prevádzky: apríl 2011

010101

010101

010101

010101

010101