Fotovoltická elektráreň Šamorín

pd-01Lokalita: Mliečno 475, Šamorín

Typ inštalácie: strešná montáž na šikmú strechu

Výkon: 3.240kWp (jednofázové pripojenie do distribučnej siete ZSE)

Použitá technológia: 18ks monokryštalických panelov 180W značky Sopray Solar

Invertor: 1ks Fronius IG 30

Uvedenie do prevádzky: september 2009

 

010203