Fotovoltická elektráreň Košicepd-01

Lokalita: Lichardova 13, Košice

Typ inštalácie: strešná montáž na šikmú strechu

Výkon: 3.96kWp (jednofázové pripojenie do distribučnej siete VSE)

Použitá technológia: 22ks monokryštalických panelov 180W značky Sopray Solar

Invertor: 1ks Fronius IG Plus 50

Uvedenie do prevádzky: júl 2009

0102