Fotovoltická elektráreň Prievidzapd-01

Lokalita: Kukučínova 5, Prievidza

Typ inštalácie: strešná montáž na šikmú strechu, jedná sa o prezentačnú FVE na budove spoločnosti LPT EU s.r.o.

Výkon: 2,16kWp (jednofázove pripojenie do distribučnej siete SSE)

Použitá technológia: 12ks monokryštalických panelov 180W z toho 6ks v prvej vetve značky Suntech Power a 6ks druhej vetve značky Sopray Solar. Panely identických parametrov od dvoch výrobcov nainštalované z dôvodu testovania výkonu a vyhodnocovania výroby elektrickej energie

Invertor: Fronius IG 30

Uvedenie do prevádzky: máj 2009

010203